نشستهای برگزار شده انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تاکنون 2 نشست توسط انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست نشستهای انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات به صورت زیر است: