آقای پیمان اربابیان

Peyman Arbabian

کارشناسی ارشد روانشناسی

Researcher ID: (342747)

2
2
11
5
28
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طرح پژوهشی بررسی نقش کانون ارزیابی بعد محور در انتخاب مدیران مجتمع مس شهر بابک (1402)
 • طرح پژوهشی مرکز کار آفرینی فرهنگی دانشگاه (1400)

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر دفتر مشاوره بیت الرضا (ع) (1399-1401)
 • رئیس انجمن روان شناسی و مشاوره دانشگاه معارف اصفهان (1400-1401)
 • تدریس تربیت و خود شکوفایی (1398-1401)
 • تدریس مخاطب شناسی تربیتی (1400-تاکنون)
 • تدریس تشکیلات و کادرسازی فرهنگی (1396-1399)
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397-1400)
 • عضو شورای دانشجویی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397-1401)
 • عضو کمیته بدوی تخلفات دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397-1401)
 • ناظر امتحانات نهایی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1401-تاکنون)
 • مشاور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه اصفهان (1401-تاکنون)
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده روان شناسی دانشگاه اصفهان (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه ممتاز رشته روان شناسی دانشگاه (1401)
 • کسب رتبه موفق ترین کنشگر اجتماعی در دانشگاه های استان اصفهان (1400)
 • رتبه اول دانشگاه در طول دوران کارشناسی (1400)
 • کسب افتخار برگزاری کرسی های نظریه پردازی دانشگاهی (1400)
 • کسب افتخار دانشجوی جهادگر نمونه (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • بیست و هشتمین دوره ملی دانش افزایی روان شناسان و مشاوران مراکز مشاوره خانواده - سازمان نظام روان شناسی و مشاوره (1401)
 • اصول و فنون مصاحبه تشخیصی - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • مصاحبه انگیزشی - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • مشاوره پیش از ازدواج دانشجویان - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • غنی سازی و پایدارسازی زندگی زناشویی - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • زوج درمانی هیجان مدار - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • مدیریت استرس - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • سلامت معنوی در کودکان - دانشگاه اصفهان (1400)
 • مهارت های نگارش پایان نامه با تاکید بر منابع اسلامی - دانشگاه اصفهان (1400)
 • رویکرد یکپارچه نگر برای مداخله در اضطراب - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • مشاوره شغلی - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • مهارت های تنظیم هیجان - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • سلامت و تربیت معنوی در کودکان - دانشگاه اصفهان (1400)
 • روان درمانی افسردگی با دو رویکرد روان شناسی و اسلامی - دانشگاه شهید چمران اهواز (1400)
 • دوره جامع آسیب شناسی خانواده - انجمن مشاوره ایران (1400)
 • مهارت های پروپوزال نویسی روان شناسی - دانشگاه قرآن و حدیث قم (1400)
 • ظرفیت های روان شناختی حدیث - دانشگاه قرآن و حدیث قم (1400)
 • مصاحبه بالینی کودک - مرکز مشاوره توحید (1399)
 • تفسیر تست شخصیت NEO - مرکز مشاوره توحید (1399)
 • آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - مرکز مشاوره توحید (1399)
 • تفسیر تست شخصیت MMPI - مرکز مشاوره توحید (1399)
 • اخلاق حرفه ای در روان شناسی - سازمان نظام روان شناسی و مشاوره (1399)
 • اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی بر اساس DSM-5 - مرکز مشاوره توحید (1398)
 • دوره جامع شخصیت شناسی - کلینیک روان شناسی ثامن (1398)
 • سلامت و تربیت معنوی - دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397)
 • روش شناسی مطالعات روان شناسی اسلامی - دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397)
 • روش کاربردسازی آموزه های دینی درحوزه سلامت معنوی - دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397)
 • مفهوم شناسی فقهی و حقوقی جنون و روابط آن با اختلالات روانی - دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) (1397)

سایر موارد

 • Certificate In Introdution To Existential Therapy Course
 • Certificate In Introdution To Adlerian Psychotherapy Course
 • Certificate In Introdution To Psychoanalysis Course
 • Certificate of Attendance Brain-based Education