کارگاه آموزشی: کارگاه آموزشی تکنیک های ارتباط موثر با کودک

کارگاه آموزشی تکنیک های ارتباط موثر با کودک روز سه شنبه، 17 آبان، 1401 توسط شبکه تربیتی و مشاوره مثبت تی وی در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

برگزار کننده: شبکه تربیتی و مشاوره مثبت تی وی
درج در سایت: 15 آبان 1401 - تعداد مشاهده 458 بار