خانم دکتر فاطمه زندیان

Dr. Fatemeh Zandian

دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307266)

7
26
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی