آقای دکتر فرهاد درویشی سه تلانی

Dr. Farhad Darvishi Setalani

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307110)

9
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی