سید محسن حسین زاده ساداتی

مدیریت هیدروژئوماتیک و مدل های ریاضی

Researcher ID: (300051)

11
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در سازمان آب وبرق خوزستان وزارت نیرو (1377-1400)