ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای کاظم شریعت نیا

Kazem Shariatnia

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177787)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی کاظم شریعت نیا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کاظم شریعت نیا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار روستایی با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک مطالعه موردی: حوضه ابخیز فیروزابادهمایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار1389
2دریافت فایل PDF مقالهراهکارهایدستیابیبه توسعه پایدار کشاورزیو مرتعداریبا استفادهاز ارزیابیتوان اکولوژیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاخرد)دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه استفاده پرندگان از زیست گاه های خرد در پارک ملی تالاب بوجاق جنوب غربی دریای خزردومین همایش ملی تالاب های ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و اهمیت کریدورهای حیات وحش به عنوان شاهراه های حفظ تنوع زیستیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثربخشی مدیریت مناطق حفاظت شده، اصول و روش های بین المللی آناولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
6دریافت فایل PDF مقالهگسترش شبکه جهانی مناطق حفاظت شده برای نگهداری تالاب ها مطالعه موردی ( تالاب های ناحیه مدیترانه ای و ایران)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثرات سد سازی بر روی محیط زیستاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
8دریافت فایل PDF مقالهاکوتوریسم نردبان توسعهاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
9دریافت فایل PDF مقالهشناخت پتانسیلهای توسعه گردشگری در حوضه های آبخیز با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیک وGISمطالعه موردی: حوضه آبخیز فیروزآباد فارساولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
10دریافت فایل PDF مقالهمهارت، نگرش و دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به آموزش الکترونیکینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری دریاچه سد دز براساس مدل SWOTکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با در گیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهراولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بام سبز و توسعه پایدار شهری با تاکید بر فواید بام سبزاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت زیستی وحفاظتی گونه سمندر خال زرد کردستانی درایراناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و وضعیت مدیریت جنگل های زاگرساولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات شیرابه بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی در مراکز دفن زباله شهریاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
17دریافت فایل PDF مقالهکاربردهای فناوری سنجش از دور در ارزیابی و مدیریت محیط زیستاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد دورسنجی( RS ) در ارزیابی، پایش و مدیریت سوانح طبیعیاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تاب آوری و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی دانشجویاناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک زیست محیطی تالاب بین المللی شیدوراولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهنگرشی به ارزیابی ریسک زیست محیطی با رویکردی به اکوسیستم های تالابیاولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل راهبردی زیست محیطی گسترش صنعت طبیعت گردی با روش SWOT (مطالعه موردی پارک ملی کرخه)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آراء و نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی کرخهسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهراولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی بین اضطراب و پرخاشگری دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهراولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه راهبردهای مقابله ای وتنیدگی با تاب آوری مادران دارای کودکان کم توان واتیسم درشهرستان گرگاندومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وامنیت روانی بابهزیستی روانشناختی دردانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهردومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با امنیت روانی دردانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهردومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی رویکرد گروهی راه حل محور کوتاه مدت بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان گرگانسومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه فرهنگیان گرگاندومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره1396
31دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش نشخوار خشم در بین دانش آموزان دختر دوم دبیرستان شهر گنبدکاووساولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397

مقالات کاظم شریعت نیا در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 92 بار

نمودار تولید سالانه مقالات کاظم شریعت نیا

تماس با کاظم شریعت نیا


به اشتراک گذاری صفحه کاظم شریعت نیا

پشتیبانی