آقای دکتر جلال سخنور

Dr. Jalal Sokhanvar

Professor, Department of English Language , Shahid Beheshti University , Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290358)

16
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی