آقای مهندس محمد حبیب الهی

Engineer mohammad habibolahi

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش سازه

Researcher ID: (250042)

3
1
2
1
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  method diffrent ductility increses in conection
  •  8 th international confrence civil engineering architecture and municipal engineering

تالیفات

  • کتاب جهش سرعت با درسنامه و پرسش و پاسخ در سازه های بتن آرمه (بوشهر) - 1398 - فارسی
  • کتاب جهش سرعت با درسنامه و پرسش و پاسخ در سازه های فولادی (بوشهر) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد مدعو

تحصیلات تخصصی