یاسین سلامی

Yasin Salami

کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (237213)

21
1
1
1
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب Recent Advances in Renewable Energy, 5th Volume (Bentham Science Publishers) - 2022 - انگلیسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه نخست المپیاد کشوری ریاضی، خانه ریاضیات پروفسور دکتر هشترودی، تبریز، ایران (1388)