آقای جلیل رضایی پژند

Jalil Rezaee Pajand

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186313)

45
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی