آقای دکتر عباس شیخی

Dr. Abbas Sheikhi

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186175)

33
16
34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی