آقای دکتر عبدالرسول میرقدری

دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186161)

14
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی