غلامرضا سلیمانی امیری

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185940)

7
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی