نقش بلاک چین در فرآیند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,088

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAAC17_072

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1398

چکیده مقاله:

هدف : ازجمله پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری، بلاک چین است. امروزه بلاک چین در صنایع مالی بسیاری در سطح جهان کاربرد دارد هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس، نقش بلاک چین در فرآیند حسابرسی و نیز چالش های پیش روی حسابرسان است. روش: در این پژوهش از طریق مطالعه مقالات و ادبیات نظری حوزه بلاک چین، اهداف پژوهش تشریح شده است از پایگاه اسرکوپوس برای استخراج و تحلیل وضعیت مقالات حوزه بلاک چین استفاده شد از نرم افزار وس ویوربرای ترسیم نقشه علم استفاده گردید و نویسندگان، مجلات و کشورهای برتر این حوزه شناسایی شدند.یافته ها: نتایج نشان می دهد روند انتشار و ارجاع به مقالات حوزه بلاک چین در طی زمان در حال افزایش است و یکی از موضوعات موردتوجه در مقالات با محوریت بلاک چین حوزه حسابرسی بوده است بر اساس یافته ها، فناوری بلاک چین موجب تغییر پارادایم اطمینان بخشی خواهد شد فناوری بلاک چین به حسابرسان کمک می کند که حسابرسی بر اساسزمان واقعی صورت پذیرد و خطر تقلب کاهش یابد بااین حال، حسابرسان برای انجام حسابرسی در محیط بلاک چین باید به فناوری و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها مجهز باشند در این پژوهش برای نخستین بار در ایران، وضعیت علمی مقالات حوزه بلاک چین در پایگاه اسکوپوس مورد بررسی قرارگرفته است.

نویسندگان

غلامرضا سلیمانی امیری

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

مهناز محمودخانی

دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

ریحانه احمدی

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران