آقای ابوالفضل خواجوی راد

Abolfazl Khajavi Rad

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184814)

5
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی