آقای محمدعلی بصیری

Mohamad Ali Basiri

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182232)

11
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی