خانم دکتر طاهره ابراهیمی فر

Dr. Tahereh Ebrahimifar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Researcher ID: (182228)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران