آقای جواد اطاعت

Javad Etaat

دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182227)

6
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی