ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای ابوالفضل مسعودیان

Abolfazl Masoudian

دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182196)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مسعودیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل مسعودیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات ابوالفضل مسعودیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی مناطق مستعد در برابر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی همدید توفان های گرد و غبار خاورمیانهیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهواکاوی مکانی - زمانی بارش درجمهوری آذربایجانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
4دریافت فایل PDF مقالهواکاویمکانی - زمانی بارش افغانستانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تیپ های همدیدکرانه جنوبی خزر و ارتباط آن با الگوهای گردشیچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تعداد روزهای بارانی ایرانچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فشار تراز دریا در زمان رخداد بارش های فوق سنگین و فراگیر ایرانچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های ابر سنگین ایرانچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تیپ های هوای اصفهانسیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی شرایط همدید همراه با بارش های ابرسنگین ایرانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی ها در استان اصفهاندومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1378
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینوپتیکی سیلاب سال 1380 شیرازدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383

مقالات ابوالفضل مسعودیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیرفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1394
2دریافت فایل PDF مقالهواکاوی فصول دمایی ایران زمین و وردایی آن طی دهه های اخیرفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند سامانه های بندالی نیمکره شمالیفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-Rفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
5دریافت فایل PDF مقالهواکاوی موانع برداشت/ دیدبانی سپیدایی آبی فام در ایران زمیننشریه سنجش از دور و GIS ایران1400
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی همدید گرماهای فرین ایران بر پایه الگوهای ضخامت جوفصلنامه پژوهش های دانش زمین1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی وردایی دهه ای بارش سالانه ایران زمین طی چهار دهه اخیر (۱۳۹۴-۱۳۵۵)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1400
8دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نمایه ی گستره ی برگ در ایران با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده ی مادیسفصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1397
9دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تغییرات گردش های جوی عرض های میانه و پیوند آن با وردش های دمایی در ایرانفصلنامه جغرافیا و توسعه1400
10دریافت فایل PDF مقالهواکاوی توزیع فراوانی دمای رویه زمین ایران با داده‎های مودیس آکوافصلنامه جغرافیا و توسعه1399
11دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی روند بلندمدت بارش سالانه ایران زمین در ارتباط با تغییر فراوانی فرین های بارش روزانهفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1399
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاهش منابع آب برکشاورزی طی سال های آبی (۱۳۹۱-۱۳۷۰) با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی (مطالعه موردی: شهرستان لنجان)فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1393
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزرمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1392
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید یخبندانهای فراگیرو بادوام ایرانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1392
15دریافت فایل PDF مقالهواکاوی ناهنجاری‎های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایرانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابرهای مولد بارشهای فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزرمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
17دریافت فایل PDF مقالهواکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
18دریافت فایل PDF مقالهطبقهبندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندانهای فراگیر ایرانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
19دریافت فایل PDF مقالهفصلبندی روزهای برفپوشان ایرانزمین به کمک دادههای دورسنجیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1395
20دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایه دادههای دورسنجیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات نمایه NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعیمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1396
22دریافت فایل PDF مقالهپیشیابی میانگین روزانه دما در کرانههای جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیلمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1396
23دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تغییرات زمانی و مکانی جزیره گرمایی کلانشهر اهواز به کمک دادههای مودیسمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1398
24دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهرهگیری از دادههای سنجش از دورمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1399
25دریافت فایل PDF مقالهصحتسنجی رابطه استدلالی بیشینه رواناب به روش شدت - مدت - مساحت با استفاده از دادههای پوششی رادار؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز رامیانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1398
26دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل استان آذربایجان شرقی به کمک داده های دورسنجی فرآورده مودیسفصلنامه جغرافیای طبیعی1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات محیطی در شهرستان نجف‌آباد بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷با تأکید بر بخش کشاورزیفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1399
28دریافت فایل PDF مقالهباد صدوبیست روزه‎ی سیستانآب و هواشناسی کاربردی1393
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه های ارتفاعی حوضه ی زاینده رودفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1396
30دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب رواناب حوضه آبریز با استفاده از رادار هواشناسی؛ مطالعه موردی : حوضه باغوفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1398
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دورفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1398
32دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نقش دمای رویه زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده های ماهواره ایفصلنامه جغرافیا و توسعه1396
33دریافت فایل PDF مقالهبازتاب تغییرات محیطی در تغییرات توزیع فراوانی دمای رویه ی زمین: مطالعه موردی حوضه زاینده رود و حوضه اورمیهفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
34دریافت فایل PDF مقالهمیانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایرانفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1395
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و پهنه بندی نواحی دمای فرین سرد ایرانفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1389
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1392
37دریافت فایل PDF مقالهنابهنجاری های همدیدی منجر به یخبندان های فراگیر ایرانفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1391
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وردش های مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک داده های دورسنجیفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1395
39دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایرانفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 831 بار

نمودار سالانه مقالات ابوالفضل مسعودیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ابوالفضل مسعودیان


به اشتراک گذاری صفحه ابوالفضل مسعودیان

کلیدواژه های مهم در مقالات ابوالفضل مسعودیان

پشتیبانی