آقای صادق حضرتی

Sadegh Hazrati

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180266)

15
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی