آقای امید لوئی

Omid Louie

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177247)

6
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی