ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای ابراهیم فتائی

Ebrahim Fataii

رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176251)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم فتائی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ابراهیم فتائی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت مواد زائد جامد با تاکید بر بازیافت آن در شهر اردبیلاولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و طبقه بندی کیفیت آب رودخانه ها بر پایه شاخص بیولوژیدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی آب رودخانه مرداب آستارا براساس شاخص کیفیت آباولین همایش سازگاری با کم آبی1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه خشکسالی های شهراردبیل با تاکید بر منابع آبیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و پایشخشکسالی های مشکین شهر بر اساس شاخص SPI و PNPIهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت تولید و بازیافت زباله در سالن های غذاخوری شهر اردبیلسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیک شیرواندره سبلان از دیدگاه تفرجی با استفاده از GISسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
8دریافت فایل PDF مقالهکاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از هدررفت بنزین در جایگاههای سوخت گیری بااستفاده از سیستم طراحی شده جلوگیری از سرریز باک اتومبیلششمین همایش ملی بهداشت محیط1382
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده بهینه از کودهای پتاسه در افزایش عملکرد محصولات زراعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی محصول سیب زمینی)ششمین همایش ملی بهداشت محیط1382
10دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر گیوی)دهمین همایش ملی بهداشت محیط1386
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر کیفیت آب های بطری شده ی موجود در سطح شهر اردبیلچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان سراب جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGISهمایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط1389
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و طبقه بندی کیفی آب رودخانه آجی چای با استفاده از شاخص کیفیت آب (WQI)همایش ملی آب با رویکرد آب پاک1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت ها وتوانمندی های گردشگری در منطقه آستارا و لزوم توجه به مسائل زیست محیطیهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت آبهای سطحی منطقه توریستی جنگل فندقلو برای مصارف شرب و کشاورزیدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تفکیک از مبدأ و میزان مشارکت مردمی شهر تبریزششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجاناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت نگهداری، جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد و مدیریت آن در شهر توریستی سرعینپنجمین همایش ملی بهداشت محیط1381
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجاناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
20دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند با استفاده از مدل پنجره زمانی مطالعه موردی: شهر پارس آباداولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در فاز ساختمانی و بهرهبرداری مطالعه موردی سد شفارود گیلاناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
22دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مناسب دفن پسماند شهری با استفاده از روشهای تحلیل چند معیاره و تکنیک GIS مطالعه موردی شهرستان خلخالاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح کیفی آب با استفاد از شاخصهای کیفیت آب و تحلیل خوشه ای مطالعه موردی حوزه آبخیز سدسبلاناولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
24دریافت فایل PDF مقالهتدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری استان اردبیل با استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس ارزیابی QSPMاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سوانح آلودگی سدشفارود گیلان با رویکرد مدیریت ریسک پیشگیری وبحراناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
26دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اقتصادی بازیافت کاغذومقوا مطالعه موردی شهرستان مشکین شهرهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعات مدیریت جامع منابع آب در ساماندهی حوضه آبخیز سد شفارود در مدیریت سیلاب با تاکید بر حفظ محیط زیستکنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر آموزه های دینی و بایسته های زیست محیطی و توسعه پایدار در اسلام و متون اسلامیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کودهای زیستی درعملکردمحصول سیب زمینی درمنطقه اردبیلاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
30دریافت فایل PDF مقالهمدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه)چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند 1392
31دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی وآنالیز کمی و کیفی حوضه ابخیز سدشفارود و ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت منابع آبدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
32دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری توریسم در مناطق جنگلی با استفاده از GIS مطالعه موردی: جنگل فندقلو اردبیلنخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد تفرجگاه در بندر رحمانلوشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه شهرچای توسط نرم افزارQUAL2Kدومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسائی و امکان سنجی پرورش ماهیان سردآبی درمنابع آبی خرد شهرستان مشکین شهرسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
36دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات نیترات آب چاههای شرب روستایی دشت اردبیل با استفاده از روشهای درونیابیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب برخی از چشمه های اطراف شهرستان اردبیلسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیلسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
39دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی های توسعه پایدار گردشگری منطقه توریستی گردنه حیران با استفاده از تکنیک SWOTسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
40دریافت فایل PDF مقالهتعیین جای پای بوم شناختی شهر اردبیلسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی کاربرد پساب فاضلاب در کشاورزی با مدل ایرانی ارائه شده یIAWQسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی پارامترهای کیفی آبهای غیرمتعارف در کشاورزی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصهسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مراکز درمانی شهر اردبیل با تاکید بر پسماندهای عفونیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
44دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی غلظت برخی فلزات سنگین درآب شرب چاههای روستایی شهرستان اردبیل با استفاده از GISسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر فلز سنگین کروم در روستاهای شهرستان اردبیل طی دو فصل کم آبی و پرآبیسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
46دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی آب رودخانه شهرچای براساس شاخص کیفیت آب NSFWQIدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی معادن طلا (مطالعات موردی: معدن طلای شرف آباد)اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد1392
48دریافت فایل PDF مقالهتبیین وضعیت موجود مدیریت پسماند و ارائه الگوی مناسب دفع پسماند شهری شهرفخرآبادهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
49دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری بیله سوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و AHPاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی پساب تصفیه خانه شهری عجب شیرجهت مصارف کشاورزی وفضای سبزکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOTدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی معدن طلا شرف ابادنخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن1392
53دریافت فایل PDF مقالهمدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه)نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن1392
54دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهی رودخانه قره سودومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
55دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهی رودخانه قره سودومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
56دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای بیمارستان های امام خمینی و علوی اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
57دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی تبریز برای آبیاری کشاورزی و دفع به آب های سطحیاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
58دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوب رودخانه آجی چای(تبریز)اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
59دریافت فایل PDF مقالهنقش عوامل دموگرافیک و متغیرهای مصرف دخانیات موثر بر ابتلا به سرطان گوارشی در روستاهای مختلف شهرستان اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
60دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت منابع تامین آب شرب شهر اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی معدن طلا شرف آباداولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1390اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
63دریافت فایل PDF مقالهتحقیقی در جایگاه برتر شناخت و حفظ محیط زیست درآیات قرآنی و روایات و ادیان اسلامیاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم جمع آوری و بازیافت زباله شهری در اصلاندوزاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
65دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی مناسب مدیریت پسماندهای روستائی استان اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر روی پارک دریاچه شورابیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع آلاینده و روند تغییرات کیفی رودخانه سیمره در استان ایلاماولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت نیتریت درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، آهن، کروم و سرب) در رسوبات و ماهیان گونه های(Squalies Cephalus) و (Copeata copeata) رودخانه قره سواولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک محیط زیستی سد عمارت در مراحل ساخت و بهره برداری با استفاده از روش FMEAاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
72دریافت فایل PDF مقالهتدوین استراتژی مدیریت مواد زائد جامد به روش SWOT، مطالعه موردی:شهر سرعیناولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در فازهای ساختمانی و بهره برداری با استفاده از روش ویلیام فاین (مطالعه موردی: سد عمارت در استان اردبیل)اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آلاینده زیست محیطی حوضه آبریزسدسبلان اردبیلدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک سوانح منجر به آلودگی سدها بااستفاده ازمدل WRASTIC مطالعه موردی سدسبلان اردبیل ایراندومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
76دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنه بر میزان آبشوئی نیتروژن در کشت ذرتاولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری اردبیل از نظر انتشارگازهای گلخانه ای و مصرف انرژیاولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
78دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی شهید بهشتی اردبیلاولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل های زیست محیطی سواحل از منظر توسعه گردشگری (مورد مطالعه: سواحل انزلی کیاشهر)اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت پسماند روستائی شهرستان مشگین شهراولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسائی محدوده رویشگاه گونه اندمیک سوسن چلچراغ در جنگل فندقلوی اردبیلدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
82دریافت فایل PDF مقالهنقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعیناولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل های شبیه سازیکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
84دریافت فایل PDF مقالهحذف آلاینده های فلزی جیوه و آرسنیک از آب با استفاده از نانوذرات اکسید sinensis.R آهن سنتز شده از عصاره گلسنگکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل بازیابی انرژی از پسماندهای آلی شهر ارومیهکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
86دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارائی روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی RIAM و Leopold در توسعه شهری شهرک کوثر اردبیلکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398

مقالات ابراهیم فتائی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 448 بار

نمودار تولید سالانه مقالات ابراهیم فتائی

تماس با ابراهیم فتائی


به اشتراک گذاری صفحه ابراهیم فتائی

پشتیبانی