آقای خشایار شکیبی

Khashayar Shakibi

مدیر عامل شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176181)

32
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی