مجله چیلر و برج خنک کن

Journal of chiller and cooling tower

مجله چیلر و برج خنک کن، توسط دکتر خشایار شکیبی در موسسه هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوماهنامه در حوزه های چیلر و برج خنک کن مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات