آقای یاسین مزارزیی

yasin mazarzahii

مدرک کارشناسی رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

Researcher ID: (110484)

10
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی