آقای اکبر آفاقی خطیبی

Akbar Afaghi Khatibi

دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186271)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی