معرفی اجمالی بخش های فعال یک ایستگاه رادیویی و تلویزیونی خصوصی

11 اسفند 1401 - خواندن 4 دقیقه - 572 بازدیددانشگاه پیام نور (همه مراکز) بخش فروش

فروش زمان پخش آگهی ها، منبع اصلی درآمد سازمان های رادیو تلویزیونی خصوصی است. مسئولیت این کار با بخش فروش و مدیری است که در صدر آن قرار گرفته است. برخی از سازمان ها ، بخش فروش خود را به دو قسمت ، فروش محلی و منطقه ای و ملی تقسیم می کنند. فروش در سطح کشوری را مدیر مستقلی از طریق نمایندگی ها و یا کارگزارانی که در سراسر کشور پراکنده اند، نظارت می کند. فروش منطقه ای و محلی از مسئولیت های کارکنان بخش فروش است که اصطلاحا به آنها عامل فروش گفته می شود. این افراد همه اقدامات مربوط به فروش محلی را انجام می دهند و نتیجه را گزارش می کنند.


بخش تامین برنامه

 کارکنان این بخش تحت سرپرستی یک مدیر ، برنامه هایی را که قرار است از آنتن پخش شود، برنامه ریزی و انتخاب می کنند ، همچنین زمان بندی پخش آنها را تهیه و در نهایت آنها را پیش از پخش بازبینی می کنند. این بخش محتوای وب سایت سازمان رادیو تلویزیونی را نیز تهیه می کند.


بخش تبلیغ و بازاریابی

 این بخش مسئول تبلیغ برنامه ها و همچنین زمان پخش آگهی هاست. به این معنی که هم برای جذب مخاطب برای برنامه های مختلف ایستگاه و هم جلب آگهی دهندگان برای خرید زمانهای پخش آگهی ، تلاش می کند. هر دوی اینها از وظایف بخش تبلیغ و بازاریابی تلقی می شود. برخی از سازمانها بخش های مستقلی برای تبلیغ برنامه های رسانه و جذب مخاطب و همچنین جلب خریدار برای زمان های پخش آگهی دارند.

 

بخش اخبار

 در اغلب سازمان های رادیویی و تلویزیونی ، بخش اخبار از بخش های دیگر جدا شده و زیر نظر مدیر خبر فعال است. این بخش مسئولیت پخش برنامه های خبری و اخبار ، ویژه برنامه های ورزشی ، مستندهای خبری و همچنین برنامه های وقایع را در راس ساعات مقرر بر عهده دارد. این بخش همچنین مسئول تهیه محتوای اخبار منتشر شده در وب سایت سازمان رادیو تلویزیونی مربوط است.


بخش تولید

در رادیو این بخش به ریاست مدیر تولید با هماهنگی کارگردان هنری، مسئولیت نوشتن متن و همچنین تولید آگهی های بازرگانی را بر عهده دارد. در تلویزیون نیز مسئولیت تولید آگهی های بازرگانی با این بخش است. در اغلب ایستگاههای تلویزیونی ، این بخش دارای کارمندان فنی برای پشتیبانی از روند تولید آیتم های مورد استفاده در بخش های خبری و عملیات کنترل اصلی است. یک مدیر تولید بر فعالیتهای این بخش نظارت دارد.


بخش فنی

 یک مهندس ارشد یا مدیر فنی مدیریت بخش فنی را بر عهده دارد. وظایف این بخش انتخاب ، نصب و بهره برداری ، تعمیرات استودیوهای تولید ، کنترل و تجهیزات فرستنده است و اغلب بر کارکرد سامانه های رایانه ای ایستگاه نیز نظارت دارد. بخش فنی همچنین مسئول مراقبت از رعایت استانداردهای فنی است که نهادهای مسئول کشور در این خصوص معین کرده اند. در برخی از سازمان های رادیویی و تلویزیونی ، کارکنان استودیوهای تولید ، زیر نظر بخش فنی انجام وظیفه می کنند.


بخش تجاری (بازرگانی)

 بخش تجاری طیف وسیعی از اقداماتی را که برای کار کرد تجاری رسانه باید انجام داد ، پیگیری می کند. این تلاش ها شامل دبیر خانه ، حسابداری و صدور رسیدهای مختلف مالی ، دفترداری مالی آماری ، پرداخت حقوق کارکنان و در اغلب ایستگاه ها مسئولیت کارهای پرسنلی کارمندان (امور کارکنان ) را برعهده دارد.


سازمان های رادیویی و تلویزیونی وظایف دیگری نیز بر عهده دارند که ممکن است به بخش های بزرگ و کوچک مستقلی تفویض شوند، یا در قالب وظایف بخش هایی که نام برده شدند، گنجانده شوند.


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)