کاپیتولاسیون اینترنتی

5 اسفند 1401 - خواندن 2 دقیقه - 476 بازدید


Internet capitulation

Saeed Mobayyen Shahir

سعید مبین شهیروزیر ارتباطات گفته است در نظر داریم برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده اند سیمکارت های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند (توییتر ، پایگاه اطلاع رسانی دولت).


آنچه از این متن فهمیده می شود، حقارت است. واژه راحت تر بودن خارجی ها بیانگر عدم دسترسی راحت کاربران ایرانی به اینترنت و همچنین برتری دادن به آنان است. در نقد این نقل قول من از مفهوم «کاپیتولاسیون اینترنتی، کاپیتولاسیون مجازی یا بیگانه سالاری ارتباطی» استفاده می کنم. منبع این که از تحقیر حرف زدم این است که بسیاری از افراد جامعه این نقل قول را تحقیر به خود دانسته اند یا دست کم این نقل قول را نامطلوب و منفی می دانند.دلیل استفاده از واژه کاپیتولاسیون، تحقیر خود و برتری دادن به بیگانه است نه قضاوت سپاری! در قضاوت سپاری هم آنچه باعث میشود این کار بد شمرده شود، تحقیر خود و سوال برانگیز بودن استقلال است به طوری که امام خمینی کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت دانسته است.

اینکه خارجی ها راحت تر و بهتر به اینترنت دسترسی داشته باشند، جمله ای است که خشم و ناراحتی مردم را به همراه دارد.


Internet capitulation


Internet Capitulationکاپیتولاسیون اینترنتی