تنظیم راهبردهایی برای رسانه های اجتماعی

4 بهمن 1401 - خواندن 3 دقیقه - 636 بازدید

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


تنظیم تصمیمات و راهبرد های رسانه های اجتماعی

راهبردها و تدوین برنامه های رسانه های اجتماعی ، راهی ضروری برای متوجه نمودن سازمان ها به نمای گسترده تری از مدیریت رسانه های اجتماعی بر شمرده میشوند . به ویژه ، از رسانه های اجتماعی تنها باید در صورتی استفاده کرد که بتوانند به یک یا چند هدف کسب و کار کمک کنند. چنین مثال هایی می توانند داخلی یا خارجی باشند (به عبارتی با مشتریان، عرضه کنندگان، یا سایر ذینفعان). از جمله اهداف کسب و کار که رسانه های اجتماعی در آنها نقش مهمی ایفا می کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

· دستیابی و کسب مشتریان جدید

· نیل به ترافیک و رفت و آمد فروشگاه برای افزایش فروش با سود

· افزایش رضایتمندی

· وفاداری مشتری

· افزایش شناخت با آگاهی از برند

· افزایش تعهد و تعلق به برند

· تیم سازی (مثلا در رابطه با مسئولیت اجتماعی، سلامت و...)

· برندینگ کارفرما

· حمایت از نوآوری محصول و سرویس

· حمایت و پشتیبانی از ارتباط داخلی جهت مشارکت کارکنان و مدیران

· حمایت از کلمات مصطلح و رایج

· بهینه سازی فرایندهای کسب و کار (شیوه داخلی کار کردن) با وصل کردن کارکنان به هم درواحدها و مکان های مختلف کسب و کار


موارد فوق نشان می دهند اهداف کسب و کار یک سازمان الزاما به فروش یاسود بالاتر پیوند نخورده است، اما احتمالات مختلفی در این رابطه وجود دارد. به علاوه، رسانه های اجتماعی الزاما راه حل هایی برای کلیه مسائل کسب و کار عرضه نمی کنند. به طور مثال، اگر مشتریان موجود یک سازمان خاص در رسانه های اجتماعی حضور نداشته باشند، آنگاه سازمان نباید این دسته از مخاطبان را به وسیله توییتر و فیس بوک یا سایر ابزارهای رسانه های اجتماعی خطاب قرار دهد؛ همه سازمان ها نباید از رسانه های اجتماعی استفاده کنند و در صورت انجام این کار، سازمان ها به جای اینکه از رسانه های اجتماعی به صورت موردی استفاده نمایند. باید اهداف خاص کسب و کار را نیز لحاظ نمایند. این قبیل اهداف کسب و کار باید طبق راهبردهای سازمانی و درنتیجه، دیدگاه، ارزشها و ماموریت سازمان به دست بیایند.