سخنرانی علمی: سمینار و نمایشگاه تجهیزات پزشکی

سمینار و نمایشگاه تجهیزات پزشکی روز دوشنبه، 2 خرداد، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
درج در سایت: 14 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 1026 بار