اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا

First International Conference on Oceanography for West Asia

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا روز دوشنبه، 8 آبان، 1396 لغایت سه شنبه، 9 آبان، 1396 توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1396
شناسه ملی این کنفرانس: RCOWA01

توضیحات کنفرانس

محور هاي همايش
1.هواشناسي دريايي

- مدلسازي جو و اقيانوس
- برهم كنش هوا – دريا
- ديناميك و ترموديناميك جو و اقيانوس
- تاثير هواويزها بر ابر و بارش حاره اي

2.تغيير اقليم
- مدلسازي اقليمي
- دور پيوندهاي جو و اقيانوس
- اقيانوس و گرمايش جهاني
- پايش و پيش بيني تغيير اقليم

3.اقيانوس شناسي فيزيكي
- مشاهدات و مدلسازي فرآيندهاي فيزيكي اقيانوسي
- ديناميك و گردش كلي آب اقيانوسها و درياها
- امواج داخلي
- هيدروديناميك خورها و خليج ها

4.اقيانوس شناسي زيستي
- تنوع زيستي، عملكرد، پايداري و ترميم در بوم سازگان هاي دريايي
- تاثيرات انساني بر بوم سازگان هاي دريايي
- منابع زيستي دريا
- زيست فناوري دريايي

5.بيوژئوشيمي دريا
- چرخه هاي بيوژئوشيميايي
- اقيانوس شناسي شيميايي
- تغييرات جهاني و تغييرات اقليمي
- بيوژئوشيمي ساحلي
- محصولات طبيعي دريا

6.شيلات و آبزيان
- زيست شناسي و بوم شناسي شيلاتي
- سلامت و بيماري هاي ماهيان
- فناوري هاي نوين در عرصه شيلات
- آينده صنعت شيلات در اثر تغييرات اقليم

7.زمين شناسي دريايي
- رسوبگذاري و فرايندهاي رسوبي در دريا
- منابع هيدروكربني در درياها و اقيانوس ها
- زمين ريخت شناسي سواحل و بستر دريا
- منابع معدني در درياها و اقيانوس ها
- شناسايي ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي در مناطق فراساحلي

8.آلودگي دريا
- اسيدي شدن اقيانوس ها
- آلودگي مواد مغذي و يوتروفيكاسيون
- آلودگي هاي ناشي از فاضلاب، زباله ها و آوارهاي دريايي
- آلودگي هاي صوتي و گرمايي
- آلودگي هاي نفتي
- جزاير مصنوعي

9.حقوق و سياست دريا
- زمامداري قانون در درياها
- نقش حقوق وسياست در تحقيقات علمي دريايي
- سياست اقيانوسي و زمامداري دريا
- حل و فصل اختلافات در حقوق دريا
- حقوق و سياست مربوط به حفاظت از محيط زيست دريايي
- اندركنش حقوق دريا و حقوق بشر و بشردوستانه
- مديريت مناطق ساحلي
- تحولات اخير حقوق دريا و سياست دريايي و اقيانوسي
- حقوق و سياست در اقيانوس جنوبي و جنوبگان
- اقتصاد دريا

10.مخاطرات دريايي
- مخاطرات زيستي دريا
- سونامي و طوفان هاي حاره اي
- تغيير اقليم و مخاطرات اقيانوسي
- مخاطرات ساحلي
- فرسايش سواحل

11.فناوري و مهندسي دريا
- مهندسي سواحل
- فرايندهاي ساحلي
- انتقال رسوب در سواحل
- سازه هاي ساحلي و فراساحل
- فناوري هاي نوين دريا
- انرژي هاي تجديد پذير دريايي
- اقيانوس شناسي ماهواره اي و سنجش از دور

درج در تقویم: 17 مرداد 1396 - تعداد مشاهده 11479 بار