فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)

Sports & Health Open Researches e-journal: New-approaches

مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) یک مجله علمی دانشجویی آنلاین است که برای اولین بار به همت دانشجویان علاقمند علوم پزشکی به بررسی مطالب مرتبط با حوزه ورزش و سلامت می پردازد تا کامل ترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی را در مورد تحولات جدید در این زمینه بصورت مقالات اصلی پژوهشی، مروری، مرور سیستماتیک، گزارش موردی و نامه به سردبیر ارائه دهد. تمام مقالات ارسال شده توسط هیئت تحریریه و داوران در تخصص های خاص تحت بررسی همتا قرار می گیرند.

گستره تحت پوشش این ژورنال شامل پزشکی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، مکمل و تغذیه ورزشی، فیزیوتراپی، بیومکانیک ورزشی، بیوشیمی ورزشی، بیولوژی ورزشی، فعالیت بدنی و سلامت، ورزش و سلامت مغز، یادگیری و حرکات اصلاحی، پیشگیری از آسیب و توانبخشی بالینی و آسیب شناسی ورزشی می باشد. همچنین، این ژورنال یک ژورنال بین رشته ای است و تحقیقات متخصصین رشته های مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی ورزشی، ایمنی شناسی، تربیت بدنی، پزشکی و زیرشاخه های آن و سایر رشته های مرتبط با علوم سلامت و ورزش نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

مجله سورن به زبان فارسی-انگلیسی و به صورت فصلنامه منتشر می شود. ما از پیشنهادات، بازخوردها، انتقادات و ایده های جدید که باعث افزایش کیفیت این مجله می شوند، استقبال می کنیم.

این ژورنال قصد دارد تا با بازنشر علم موجود با یک چشم انداز جدید یا با ارائه رویکردی نوین، یک بستر ارتباطی موثر ایجاد کند تا دانشمندان، محققان، اساتید، دانشجویان و متخصصان حوزه ورزش و سلامت بتوانند یافته ها و دستاوردهای آکادمیک خود را به اشتراک بگذارند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات