کنفرانسهای برگزار شده انجمن مهندسی شیمی ایران

تاکنون 19 کنفرانس توسط انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مهندسی شیمی ایران به صورت زیر است:

اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران (18 عضو)

آرمین فضلی نژاد کارشناسی ارشد طراحی فرآیند
مصیب حسین زاده کارشناس ارشد
مهدی ابراهیمی لنجی دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
امیرمحمد صیدی دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی عباسیان پور مدیرعامل شرکت صنعت پژوهان وُرنا ویرا
یاشار باغساری مهندس
اکبر طوسی دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین رضائی وندچالی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر پرج دکتری مهندسی شیمی
مهدی آرشیان دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
سینا فرجی دانشجوی کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
سیدمحمدرضا میرالوار دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
سعید رفیعیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-زیست پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی حسین زاده دانشجوی دکترا
حسین رضائی دانشجو
مهرداد مرادی دکتر
اشکان باقری فرادنبه تکنسین آزمایشگاه اسید و سیمان
مسلم فتاحی هیات علمی دانشکده نفت آبادان

اگر شما هم عضو انجمن مهندسی شیمی ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.