اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

The First Conference of Seperation Science and Engineering

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی روز سه شنبه، 29 اردیبهشت، 1388 لغایت پنجشنبه، 31 اردیبهشت، 1388 توسط انجمن مهندسی شیمی ایران, انجمن مهندسي شيمي ايران, دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

محل برگزاری: کرمان
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: CSSE01

توضیحات کنفرانس

اهداف كنفرانس

فرآيندهاي جداسازي مواد به منظور تهيه دو يا چند محصول مشخص از مخلوط مواد مختلف به كار مي‌روند. اين فرآيندها بر اساس خواص فيزيكي و يا شيميائي مواد عمل نموده و كاربردهاي وسيعي در علوم و مهندسي دارند. هدف از برگزاري اين همايش كمك به توسعه و اعتلاي فعاليتهاي پژوهشي و فراهم نمودن زمينه براي تبادل نظريه‌ها و اطلاعات علمي بين مراكز دانشگاهي، پژوهشي و صنعتي مي باشد.

درج در تقویم: 7 اردیبهشت 1388 - تعداد مشاهده 7607 بار