آقای مهندس سیدمحمدرضا میرالوار

Engineer seyyed mohammadreza miralvar

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند

Researcher ID: (222122)

5
1
2
2

تالیفات

  • کتاب سنتز نانوذرات و نانومواد (روش‌های بیولوژیکی) (یاران) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی