دهمین همایش بین المللی انرژی

10th International Energy Conference

دهمین همایش بین المللی انرژی روز سه شنبه، 4 شهریور، 1393 لغایت چهارشنبه، 5 شهریور، 1393 توسط وزارت نيرو در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دهمین همایش بین المللی انرژی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: IEC10

توضیحات کنفرانس

دهمين همايش بين المللي انرژي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت و مشاركت دستگاههاي اجرايي، موسسات علمي و تحقيقاتي و دانشگاهها توسط كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در روزهاي 4 و 5 شهريورماه 1393 برگزار خواهد شد. اين همايش از لحاظ گستردگي مخاطبان و مشاركت بينالمللي به عنوان بزرگترين رخداد علمي در حوزه انرژي كشور محسوب ميگردد. 

 

محورهاي همايش:

      مديريت منابع:

- برنامه ريزي و سياستگذاري انرژي
- تنظيم مقررات در بخش انرژي
- مديريت تقاضا و اصلاح الگوي مصرف
- آينده نگري در بخش انرژي
- سياست هاي ارتقاء كارايي انرژي
- تغييرات ساختاري در بخش انرژي
- طرح جامع انرژي كشور
- مديريت منابع انساني در بخش انرژي
- اولويت‌هاي راهبردي در بخش انرژي
- فرصت‌ها و تهديدهاي بخش انرژي
- انرژي و سازمانهاي بين المللي
- ديپلماسي انرژي و امنيت ملي
- مديريت آمار و اطلاعات انرژي
- مديريت دارايي ها و منابع مالي در بخش انرژي
 

انرژِي و اقتصاد:

- خصوصي سازي و اجراي سياست هاي اصل 44
- قراردادهاي انرژي و شيوه هاي تامين مالي
- تامين مالي گروهي (سنديكايي) پروژه هاي بزرگ
- تامين مالي ارزي بخش انرژي
- توسعه رقابت و ساختار بازار
- قيمت گذاري و هدفمندسازي يارانه هاي انرژي
- توسعه تجارت و بورس انرژي
- شركتهاي خدمات انرژي
- زنجيره ارزش در بخش انرژي
- بحران جهاني و اقتصادهاي انرژي محور
- مبادلات منطقه اي و بين المللي انرژي
- رهايي از اقتصاد نفتي و بيماري هلندي
- انتشار درامدهاي نفتي در اقتصاد كشور
 

فناوري هاي انرژي و محيط زيست:

- اقتصاد سبز و صنعت انرژي
- فناوري هاي نوين در توليد ، انتقال و مصرف انرژي
- بهينه سازي توليد، كاهش تلفات و افزايش راندمان
- فناوري هاي بازيافت انرژي
- انرژي هاي نو و تجديدپذير
- توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت
- شبكه هاي هوشمند و زير ساخت هاي انرژي
- گرمايش جهاني و تجارت نشر
- هزينه هاي اجتماعي (آلايندگي و گلخانه اي) بخش انرژي
- منابع انرژي غيرمتعارف
- دورنماي بلند مدت فناوري هاي انرژي
- كنوانسيون ها و پروتكل هاي انرژي و محيط زيست
- بازارهاي انرژي و محيط زيست
- فناوري هاي مقابله و تطابق با تغيير اقليم در بخش انرژي

درج در تقویم: 31 اردیبهشت 1393 - تعداد مشاهده 12346 بار