ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های بهینه سازی مصرف انرژی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 1399 تا 20 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان, مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالي مازيار
شهر: نور
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/31

2.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1398 تا 15 اسفند 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران, انجمن انرژي ايران
شهر: رفسنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/15
نتیجه مقاله: 1398/11/01
ثبت نام: 1398/11/15

3.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1396 تا 16 اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

4.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 6 اسفند 1396 تا 7 اسفند 1396
برگزار کننده: دبير خانه دائمي كنفرانس ايتك و كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/11/20

5.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 10 بهمن 1396 تا 11 بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران, انجمن انرژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/10/10

6.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی, معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 7 اردیبهشت 1396 تا 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان, دانشگاه آزاد اسلامي واحدكاشان
شهر: کاشان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/01/25
نتیجه مقاله: 1396/01/30
ثبت نام: 1396/02/01

7.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1395 تا 11 اسفند 1395
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران, انجمن انرژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/10/30

8.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 6 بهمن 1395 تا 7 بهمن 1395
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي همايش
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/10/01

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و قدرت, بهینه سازی مصرف انرژی, علم مواد, مکانیک مواد
تاریخ برگزاری: 18 آذر 1395 تا 18 آذر 1395
برگزار کننده: كانون مهندسين ساري
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/09/05
ثبت نام: 1395/09/15

10.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 8 اردیبهشت 1395 تا 9 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان
شهر: کاشان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/12/25


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی