پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران روز چهارشنبه، 16 بهمن، 1392 لغایت پنجشنبه، 17 بهمن، 1392 توسط انجمن احتراق ایران, انجمن احتراق ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: CCI05

توضیحات کنفرانس

پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران در 16 الي 17 بهمن ماه 1392 توسط انجمن احتراق ايران با همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي گردد.
از اهداف برگزاري اين كنفرانس فراهم سازي فرصتي براي گردهمايي پژوهشگران دانشگاه و صنعت براي به اشتراك گذاري، ارائه و بحث پيرامون يافته هاي پژوهشي در زمينه سوخت و احتراق و مسائل مرتبط مي باشد.

محورهاي كنفرانس:

- تئوري سوخت و احتراق
- سوخت و احتراق صنعتي
- موتورهاي درونسوز
- سيستمهاي توان و پيشرانش
- محيط زيست و ايمني
- سوخت و احتراق در بخشهاي تجاري و مسكوني
- مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق

درج در تقویم: 3 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 6949 بار