ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های مهندسی مکانیک

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 33 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 30 آبان 1399 تا 30 آبان 1399
برگزار کننده: سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي
شهر: تفلیس-گرجستان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/12
ثبت نام: 1399/08/15

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, علوم هوافضا, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1399 تا 29 آبان 1399
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/15
ثبت نام: 1399/08/20

3.

حوزه های تحت پوشش: علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 28 آبان 1399 تا 29 آبان 1399
برگزار کننده: پژوهشگاه هوافضا, پژوهشگاه هوافضا
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31
نتیجه مقاله: 1399/07/30

4.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1399 تا 22 آبان 1399
برگزار کننده: شركت همايش آروين البرز
شهر: استانبول-ترکیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/18
ثبت نام: 1399/08/20

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 7 آبان 1399 تا 8 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد, دانشگاه شهركرد
شهر: شهرکرد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/20

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 30 مهر 1399 تا 30 مهر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/05

7.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 29 مهر 1399 تا 30 مهر 1399
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/30

8.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, محیط زیست (عمومی), فیزیک, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: دانشگاه تهران, پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/20

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 30 شهریور 1399 تا 30 شهریور 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/24

10.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 30 شهریور 1399 تا 30 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشكده آموزش عالي راهيان نوين دانش -موسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي علوم و فناوري سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوري هاي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/28


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی