دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن روز چهارشنبه، 13 آذر، 1392 لغایت پنجشنبه، 14 آذر، 1392 توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس ملی صنعت بتن

محل برگزاری: سمنان
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: NCCI02

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

- تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی
- طراحی و اجرای سازه های بتنی
- فناوریهای نوین در صنعت بتن
- افزودنی ها و مواد کمکی در صنعت بتن
- دوام بتن و توسعه پایدار
- تولید و کاربرد سنگدانه ها در بتن
- انواع سیمان و نقش آن ها در توسعه پایدار
- مدیریت کنترل کیفی در صنعت سسیمان و بتن
- ماشین آلات صنعت بتن

درج در تقویم: 4 تیر 1392 - تعداد مشاهده 11622 بار