ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان روز سه شنبه، 26 شهریور، 1392 لغایت پنجشنبه، 28 شهریور، 1392 توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز در شهر تبریز برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

محل برگزاری: تبریز
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: THCAP06

توضیحات کنفرانس

محورها و موضوعات همايش:

روانپزشكي كودك و نوجوان :
- همه گيري شناسي
- علت شناسي، آسيب شناسي و علامت شناسي اختلالات
- جنبه هاي عصب روان شناختي و تكاملي
- شيوه هاي ارزيابي، تشخيص و درمان روان پزشكي كودك و نوجوان

سلامت روان كودكان و نوجوانان :
- ارتقاي سلامت روان در حوزه هاي مختلف اجتماعي
- پيشگيري و شناخت عوامل خطر و عوامل حمايتي
- سيستم هاي ارائه خدمات سلامت روان در كودكان و نوجوانان
- فرهنگ
- مذهب
- معنويت و سلامت روان كودكان

روانپزشكي مشاوره - رابط كودكان و نوجوانان :
- جنبه هاي روانپزشكي در بخش هاي طبي غير روان پزشكي
- بيماريهاي سايكوسوماتيك و سوماتوفرم حوزه كودكان و نوجوانان
- سلامت روان در بيمارستان هاي كودكان

مداخلات داروئي :
- درمان هاي داروئي
- اثر بخشي
- فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك
- عوارض جانبي داروها و درمان تركيبي در حوزه كودك و نوجوان

مداخلات غير داروئي :
- مداخلات غير داروئي شامل آموزش روانشناختي
- آموزش خانواده، روان درماني هاي فردي و گروهي در سطح پيشگيري اوليه و درمان در حوزه كودك و نوجوان

طب اورژانس :
- اورژانس هاي روان پزشكي كودك و نوجوان

طب ورزش :
- سلامت رواني در محيط هاي ورزشي كودكان و نوجوانان
- مداخلات مرتبط با ارتقاي سلامت رواني در ورزش


علوم اعصاب : علوم اعصاب بخصوص جنبه هاي شناختي در حوزه كودك و نوجوان

حوزه هاي مختلف روانشناسي :
- روانشناس عمومي، باليني
- تربيتي
- سلامت
- كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان

روان پرستاري كودكان :
- روان پرستاري در بخش هاي روانپزشكي و بخش هاي طبي غير روان پزشكي

بهداشت رواني مادر و كودك :
- مراقبت هاي رواني از مادر در دوران حاملگي و مراقبت از نوزاد و شير خوار
- ارتباط مادر و كودك

بهداشت روان در مدارس :
- پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
- سلامت روان و ارتقاي آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه هاي مرتيط با تعليم و تربيت

كار درماني :
توان بخشي كودكان در زمينه هاي تكاملي از طريق مداخلات كاردرماني

گفتار درماني :
- جنبه هاي رشدي زبان
- شناسائي نواقص گفتاري و مداخلات درماني

مددكاري :
- حوزه مددكاري و حمايت هاي اجتماعي از كودكان و نوجوانان

ارتقاء كيفيت زندگي :
- ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان
- والدين و خانواده ها
 

درج در تقویم: 5 خرداد 1392 - تعداد مشاهده 20252 بار