ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های روانشناسی بالینی

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی
تاریخ برگزاری: 19 آذر 1398 تا 21 آذر 1398
برگزار کننده: انجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان ايران, انجمن علمي روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1398/09/18

2.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی
تاریخ برگزاری: 14 آذر 1398 تا 15 آذر 1398
برگزار کننده: انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران, انجمن روان‌شناسي باليني ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/08/15
ثبت نام: 1398/08/15

3.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1398 تا 1 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کاشان, دانشگاه علوم پزشكي كاشان
شهر: کاشان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1398/08/29

4.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی
تاریخ برگزاری: 16 مهر 1398 تا 17 مهر 1398
برگزار کننده: دانشگاه تبریز, دانشگاه تبريز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/05/31
ثبت نام: 1398/07/16

5.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), روانشناسی بالینی
تاریخ برگزاری: 9 اردیبهشت 1398 تا 9 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی, دانشگاه علا مه طباطبايي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 1395 تا 15 بهمن 1395
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان
شهر: شادگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/11/01

7.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی
تاریخ برگزاری: 22 اردیبهشت 1395 تا 22 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام
شهر: تربت جام
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/01/15
ثبت نام: 1395/02/01

8.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 10 اردیبهشت 1395 تا 10 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم
شهر: قم
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/02/04
ثبت نام: 1395/02/10

9.

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات, علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, حقوق و اقتصاد, روانشناسی بالینی
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1394 تا 20 اسفند 1394
برگزار کننده: موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا
شهر: دبی
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/11/28
نتیجه مقاله: 1394/12/02
ثبت نام: 1394/12/10

10.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1394 تا 19 اسفند 1394
برگزار کننده: موسسه سرآمدهمايش كارين
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/11/28
نتیجه مقاله: 1394/12/02
ثبت نام: 1394/12/10

پشتیبانی