اطلاعات کنفرانس

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

محل برگزاری: شوشتر
تاریخ برگزاری: 17 بهمن 1390
تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1391
تعداد صفحات: 185
تعداد مقالات :18
نمایش مقالات: 49171
شناسه ملی این کنفرانس: PISHGIRIIAU01
نویسندگان مشارکت کننده: 46 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 5

مجموعه مقالات دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 18