اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى روز دوشنبه، 24 خرداد، 1389 لغایت چهارشنبه، 26 خرداد، 1389 توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, گروه زمين شناسى پزشكى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: MEDICALGSI01

توضیحات کنفرانس

بدينوسيله به اطلاع عموم علاقمندان مى رساند كه "اولين همايش بين المللى زمين شناسى پزشكى" در مورخ "24 لغايت 26 خرداد ماه 1389 "در تهران و در محل سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران برگزار خواهد گرديد. سازمان هاى حمايت كننده عبارتند از :
كميسيون ملى يونسكو، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران،‌ مركز تحقيقات گوارش و كبد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى (معاونت سلامت)، پژوهشكده علوم و فنون هسته اى، مركز تحقيقات سرطان، مركز تحقيقات محيط زيست، سازمان دامپزشكى كشور (مركز بررسى، مبارزه و مراقبت بيمارى هاى دامى)، شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور، مؤسسه تحقيقات آب و خاك (وزارت جهاد كشاورزى) و انجمن بين المللى زمين شناسى پزشكى (IMGA).
 
اهداف همايش :
- كاهش خطرات ناشى از عوامل ژئوژنيك (زمين زاد) بر سلامت انسان
- افزايش آگاهى جامعه نسبت به تأثير پارامترهاى زمين شناسى بر سلامت
- افزايش توجه سياستگزاران سلامت جهت توجه به علوم زمين به عنوان عاملى مهم در تأمين سلامت مردم
- ارتقاى سلامت عمومى جامعه به عنوان عاملى مهم در دستيابى به توسعه پايدار
- ايجاد بستر مناسب جهت همكارى ميان دانشمندان رشته هاى مختلف علوم زمين و پزشكى

شركت در همايش براى كليه علاقمندان رشته هاى مختلف زمين شناسى،‌ ژئوشيمى،‌ هيدروژئوشيمى، بيوژئوشيمى، رشته هاى پزشكى، دامپزشكى،‌ زيست شناسى (جانورى، گياهى و ميكروبيولوژى)، شيمى، ‌محيط زيست و بهداشت شغلى كه به نحوى در زمينه هاى مرتبط با زمين شناسى پزشكى و سلامت انسان فعاليت مى كنند آزاد مى باشد.

موضوعات علمى همايش:
- تأثير كمبود ريز مغذى ها  (سلنيم، روى و ...) در بروز بيمارى
- شناسايى منشاء و مكانيسم هاى مؤثر در حمل فلزات سمى در محيط و تأثير آن در بروز بيمارى ها
-  ژئوشيمى زيست محيطى: شناسايى نحوه پراكنش عناصر ريز مغذى و سمى با استفاده از نقشه بردارى ژئوشيميايى و بيوژئوشيميايي
-  تأثير عناصر پرتوزاى طبيعى در بروز بيمارى ها
- مطالعات هيدروژئوشيميايى: بررسى مكانيسم انتقال فلزات سنگين و عناصر سمى در منابع آب و تأثير آن در بروز بيماري
-  ژئوبوتانى: نقش گياهان در ورود عناصر سمى و فلزات سنگين از محيط به زنجيره هاى غذايى و بدن انسان و حيوانات
- بررسى نقش عوامل زمين شناسى (فيزيكى و شيميايى) در بروز بيمارى ها در انسان و ساير موجودات زنده
-  بهداشت شغلى: بررسى تأثير فعاليت هاى معدنى (استخراج و كانه آرايى) بر سلامت انسان و موجودات زنده
- اكولوژى و زمين شناسى پزشكى
- نقش GIS در مطالعه بيمارى ها (تهيه اطلس نقشه هاى زمين شناسى پزشكى)
-  بررسى تاثيرات ناشى از تنفس ذرات غبار طبيعى (آئروسل ها) بر سلامت انسان
- پزشكى جغرافيايى: شناسايى تاثير عوامل جغرافيايى بر همه گيرى بيمارى ها
- بررسى روش هاى آزمايشگاهى مناسب جهت اندازه گيرى عناصر كمياب و فلزات سنگين در نمونه هاى زمين شناسى و بيولوژيكى
- معرفى روش هاى آزمايشگاهى مورد استفاده در اندازه گيرى آلاينده هاى آلى در نمونه هاى آب، خاك و گياه
- بررسى نقش ريسك فاكتورهاى زمين شناسى و زيست محيطى در بروز سرطان

درج در تقویم: 23 اسفند 1388 - تعداد مشاهده 4544 بار