هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران روز سه شنبه، 21 اردیبهشت، 1389 لغایت پنجشنبه، 23 اردیبهشت، 1389 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: ICEE18

توضیحات کنفرانس

 موضوعات كنفرانس

   الكترونيك
    نيمه‌هادي‌ها
    افزاره‌ها و قطعات ميكرو الكترونيك
    افزاره‌ها و قطعات نانو الكترونيك
    افزاره‌ها و قطعات الكترونيك نوري
    MEMS
    مدارهاي مجتمع آنالوگ
    مدارهاي مجتمع و سيستم‌هاي ديجيتال
    مدارهاي مجتمع و سيستم‌هاي ديجيتال مخلوط
    مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
    الكترونيك صنعتي
    ساير موارد

  فناوري اطلاعات
    خدمات الكترونيكي ( تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي،...)
    معماري خدمت‌گرا
    مديريت منابع اطلاعاتي
    داده‌كاوي و موتورهاي جستجو
    تحليل، ارزيابي و مدل‌سازي شبكه
    امنيت شبكه
    نرم‌افزار آزاد - متن باز
    محاسبات در همه مكان ها
    حريم خصوصي و مالكيت معنوي
    ساير موارد

  قدرت سيستم
    منابع تجديدپذير
    توليد پراكنده و ميكروگريد
    مديريت انرژي، مصرف و تقاضا
    بازار برق و تجديد ساختار
    تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت
    طراحي، بهره برداري و قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
    كيفيت توان الكتريكي
    سيستم هاي انتقال ولتاژ بالاي جريان مستقيم
    سيستم هاي انعطاف پذير جريان متناوب
    حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت
    كنترل و پايداري سيستم قدرت
    حفاظت الكتريكي
    مهندسي فشار قوي

     ساير موارد

  قدرت، ماشين‌هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت
    مبدل‌هاي الكترونيك قدرت و كنترل آنها
    منابع تغذيه سوئيچينگ و سيستم هاي توان پالسي
    عناصر انعطاف‌پذير جريان متناوب FACTS
    كاربردهاي الكترونيك قدرت
    طراحي و آناليز و كنترل ماشين هاي الكتريكي
    ژنراتورها و ترانس هاي قدرت
    عيب‌يابي ،پايش و شناسايي پارامترهاي ماشين هاي الكتريكي
    طراحي و كنترل درايوهاي الكتريكي
    ماشين‌هاي الكتريكي مدرن
    كاربرد ماشين هاي الكتريكي
    ساير موارد

  كامپيوتر
    الگوريتم‌ها و تئوري محاسبات
    هوش مصنوعي و روباتيك
    معماري و محاسبات كامپيوتري
    الگوريتمهاي پردازش چندرسانه اي
    امنيت سيستمهاي ديجيتال و پنهان نگاري
    شبكه‌هاي كامپيوتري و اينترنت
    بازيابي اطلاعات و داده كاوي
    فناوري اطلاعات و مديريت داده
    شبيه‌سازي و مدل‌سازي
    محاسبات نرم
    مهندسي نرم‌افزار

    ساير موارد

  كنترل
    سيستم‌هاي كنترل غيرخطي
    سيستم‌ها و كنترل هوشمند
    كنترل تطبيقي
    كنترل مقاوم
    كنترل بهينه و بهينه‌سازي
    رباتيك و مكاترونيك
    ناوبري و هوافضا
    اتوماسيون و كنترل صنعتي
    شناسايي سيستم و مدلسازي
    سيستم‌هاي كنترل فرايند
    ساير موارد

 

  مخابرات، سيستم
    تئوري مخابرات
    تئوري اطلاعات، كدينگ، و رمزنگاري

     پردازش سيگنال(صوت، تصوير)
    مخابرات سيار
    مخابرات نوري
    مخابرات ماهواره‌اي
    پردازش سيگنال هاي آماري(آشكار سازي، تخمين، شناسايي الگو)
    رادار و سونار
    شبكه هاي كامپيوتري، بي سيم، حس‌گر

     سوئيچينگ و روتينگ 
    طيف گسترده
    ساير موارد

  مخابرات ميدان
    تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
    سازگاري الكترومغناطيسي
    انتشار و پراكندگي امواج
    قطعات، مدارات و زير سيستمهاي مايكروويو و موج ميليمتري
    طراحي و كاربرد ساختارهاي پريوديك در الكترومغناطيس
    طراحي، مدلسازي، اندازه گيري، و فناوري آنتن
    آرايه هاي آنتن و شكل دهي پرتو
    فوتونيك، فيبر نوري و مخابرات نوري
    سيستمها و فناوري فركانس تراهرتز

    ساير موارد

  مهندسي پزشكي
    پردازش سيگنال‌هاي زيستي
    پردارش تصاوير پزشكي و سيستم‌هاي تصويربرداري
    ابزار دقيق پزشكي، سنسورها و مبدل‌هاي بيومديكال
    مهندسي عصبي، سيستم‌هاي عصبي - عضلاني، مهندسي توان‌بخشي
    انفورماتيك پزشكي و محاسبات زيستي
    پزشكي از راه دور
    سيستم‌هاي واسط مغز – كامپيوتر
    اپتيك و ليزر پزشكي
    تجاري‌سازي فناوري، آموزش، صنعت تجهيزات پزشكي
    اثرات بيولوژيكي ميدانهاي الكترومغناطيس و كاربرد فناوري مايكروويو در پزشكي

    فيزيك پزشكي و مهندسي بافت
    ساير موارد

درج در تقویم: 27 آبان 1388 - تعداد مشاهده 16545 بار