پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران روز سه شنبه، 4 اسفند، 1388 لغایت چهارشنبه، 5 اسفند، 1388 توسط انجمن جمعیت شناسی ایران, انجمن جمعيت شناسي ايران, مركز آمار ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: AMAR05

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:
• داده‌ها و ارزيابي: (تعاريف و مفاهيم، جمع‌آوري، پردازش و شاخص‌ها)
• علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت: (جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)
• روندها: (گذشته، حال و چشم‌اندازها)
• پيامدها: (مهاجرت و بازتوزيع جمعيت، مهاجرت و شهرنشيني، مهاجرت و حاشيه‌نشيني، مهاجرت و تحرك جمعيت، مهاجرت و سلامت، مهاجرت به شهر تهران و كلان ‌شهرها، مهاجرت، آسيب‌ها و امنيت اجتماعي ، مهاجرت و توسعه)
• سياست‌گذاري‌ها: (اهداف، روش‌ها و پيامدها)
• (بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و استاني)

درج در تقویم: 4 آبان 1388 - تعداد مشاهده 8562 بار