ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های جامعه شناسی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 3 آذر 1399 تا 4 آذر 1399
برگزار کننده: دانشگاه تهران, دانشگاه تهران. دانشكده مطالعات جهان
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/15

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 1 آذر 1399 تا 1 آذر 1399
برگزار کننده: دانشگاه علوم انتظامي امين
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/30

3.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1399 تا 28 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند, اقتصاد شهری ایران, مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

4.

حوزه های تحت پوشش: آموزش, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1398 تا 15 اسفند 1398
برگزار کننده: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ميناب ،كارشناسي پژوهش و تحقيقات
شهر: میناب
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/05
ثبت نام: 1398/12/10

5.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 16 بهمن 1398 تا 17 بهمن 1398
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان, موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/01
نتیجه مقاله: 1398/11/08

6.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1398 تا 17 مهر 1398
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/17

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, جامعه شناسی, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 30 شهریور 1398 تا 30 شهریور 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/20

8.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 9 مرداد 1398 تا 9 مرداد 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/05/07

9.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عمومی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی
تاریخ برگزاری: 26 تیر 1398 تا 26 تیر 1398
برگزار کننده: دانشگاه بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/02/30
ثبت نام: 1398/03/30

10.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی, سلامت
تاریخ برگزاری: 4 تیر 1398 تا 4 تیر 1398
برگزار کننده: موسسه فرهنگي و هنري (مدرسه اوليا)
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/03/29
نتیجه مقاله: 1398/04/01
ثبت نام: 1398/04/02


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی