دومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

2nd International Conference on Traffic Accident

دومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای روز چهارشنبه، 8 مهر، 1388 لغایت پنجشنبه، 9 مهر، 1388 توسط دانشگاه تهران, پژوهشكده حمل و نقل در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: TAC02

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس

A - طراحی و ایمنی خودرو
B - ایمنی عابرین پیاده و موتورسیکلت
C - ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی
D - جایگاه پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی
E - جایگاه نهادهای قانونگذار و کاستی های قانونی
F - جایگاه آموزش و فرهنگ سازی و رسانه های جمعی
G - طراحی،توسعه،نگهداری و بهسازی راه
H - ایمنی راه و تجهیزات و علایم ایمنی
I - جایگاه امداد و نجات و فوریت های پزشکی
J - مدیریت سوانح و هماهنگی سازمان های مرتبط
K - نقش سامانه های الکترونیکی و مخابراتی و فن آوری اطلاعات
L - جایگاه بیمه و مباحث اقتصادی
M - بررسی و ارزیابی فعالیت های انجام شده
 
موضوعات منتخب برای مقالات که با اولویت پذیرفته خواهند شد:
- بررسی آماری علل تصادفات در جاده ها
- بررسی آماری علل تصادفات در خیابانهای شهری و اطراف شهرها
- مقایسه آماری علل تصادفات در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه آماری علل مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه تاثیر وضعیت ساخت و توسعه جاده ها بر حواث رانندگی در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه تاثیر وضعیت نگهداری و توسعه جاده ها برحوادث رانندگی در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه وضعیت فنی خودروهای سواری در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه وضعیت فنی خودروهای عمومی در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- مقایسه وضعیت فنی خودروهای باری  در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- بررسی تاثیر عوامل انسانی و  رانندگی با خودروهای سواری در حوادث رانندگی
- بررسی تاثیر عوامل انسانی و رانندگی با خودروهای عمومی در حوادث رانندگی
- بررسی تاثیر عوامل انسانی و رانندگی با خودروهای باری در حوادث رانندگی
- بررسی تاثیر عوامل انسانی و رانندگی با موتور سیکلت ها در حوادث رانندگی
- بررسی تاثیر و عوامل انسانی و رانندگی با خودروهای کشاورزی در حوادث رانندگی
- بررسی و مقایسه علایم راهنمایی رانندگی و تاثیرات آن برحوادث رانندگی در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- بررسی و مقایسه قوانین راهنمایی رانندگی و تاثیرات آن بر حوادث رانندگی در ایران با یک یا چند کشور دیگر
- بررسی و مقایسه جرایم راهنمایی رانندگی و تاثیرات آن بر حوادث رانندگی در ایران و یک یا چند کشور دیگر
- بررسی و مقایسه خط کشی جاده ها و خیابانها و تاثیرات آن بر حوادث رانندگی در ایران و یک یا چند کشور دیگر
- بررسی و مقایسه علل و عوامل حوادث رانندگی در مناطق مختلف کشور
- بررسی و مقایسه آب و هوای مناطق مختلف کشور و تاثیر آن در حوادث رانندگی
- بررسی و مقایسه فرهنگ محلی مناطق مختلف کشور و تاثیر آن در حوادث رانندگی
- بررسی روشهای افزایش ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در مناطق روستایی و کشاورزی
- بررسی روشهای افزایش ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در مناطق نزدیک شهرها
- بررسی آماری و تحلیلی نوع وسایل نقلیه در حوادث رانندگی
- بررسی تاثیر ارتفاع خط پروژه جاده ها در مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی
- جستجو و نجات در تصادفات جاده ای
- امداد و نجات در تصادفات جاده ای
- وظایف تیم های پیش بیمارستانی (فوریتهای پزشکی) در تصادفات جاده ای

درج در تقویم: 27 اسفند 1387 - تعداد مشاهده 11252 بار