دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

2nd Conference on E-learning in Medical Education

دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی روز چهارشنبه، 9 بهمن، 1387 لغایت پنجشنبه، 10 بهمن، 1387 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: CELME02

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش عبارتند از:

- نيازسنجي در يادگيري الكترونيكي
- طراحي آموزشي در يادگيري الكترونيكي
- فرآيند «ياددهي- يادگيري» در يادگيري الكترونيكي
- تدوين محتوا در يادگيري الكترونيكي
 -ارزشيابي در يادگيري الكترونيكي
- مديريت آموزشي در يادگيري الكترونيكي
- نرم افزارهاي يادگيري الكترونيكي
- ارائه تجربيات دانشگاه هاي علوم پزشكي در زمينه يادگيري الكترونيكي
- و ...

درج در تقویم: 19 دی 1387 - تعداد مشاهده 9128 بار